Organisatie structuur

Stichting Arjati is een stichting zonder winstoogmerk. Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van activiteiten. Zij wordt daarbij geadviseerd en ondersteund door een zogenaamde Commissie van Advies. De Commissie van Advies bestaat uit personen die zich reeds jaren verdienstelijk gemaakt hebben voor de Indische gemeenschap in wat voor vorm dan ook.

Voor de uitvoering van de activiteiten wordt Stichting Arjati ondersteund door vele vrijwilligers. Zij  leveren een grote bijdrage en zijn onmisbaar voor de organisatie.

Het bestuur van Stichting Arjati bestaat uit:

voorzitter                 : Dewi van Hoek

secretaris                : Ernst Breuer

penningmeester     : Anita Wissel

bestuurslid              : Charley Bakker