Nieuwsbrief Indisch Platform juni 2013

Namens het Indisch Platform biedt Stichting Arjati u deze nieuwsbrief aan.

Veranderingen bij Stichting Pelita

Pelita valt onder het Ministerie van VWS, maar door het wegvallen van de eerste generatie oorlogsgetroffenen wordt de subsidie afgebouwd. Echter om de kennis die Pelita in haar ruim 65 jarig bestaan heeft opgebouwd niet verloren te laten gaan heeft zij contact gezocht met de Stichting Basis. Dit is een landelijke stichting van maatschappelijke werkers. Het is de bedoeling dat de maatschappelijke werkers van Pelita nu in dienst komen van deze stichting, waarbij zij zullen worden ingezet voor de hulp aan de doelgroep van Pelita. De kennis blijft zo behouden. Ook zijn er een aantal projecten gestart om andere hulpverleners bekend te maken met de problematiek van de Molukkers en de Nederlanders uit Indië. Daarnaast zal Pelita zich aansluiten bij de ARQ. Dit is een holding van organisaties die zich richten op psychotrauma. Ook bijvoorbeeld Centrum ’45 en Cogis zijn hierbij aangesloten. Pelita blijft de wetten voor oorlogsgetroffenen uitvoeren. Om toch goede zorg te kunnen bieden aan de ouderen die juist veel zorg nodig hebben, zullen vrijwilligers worden aangetrokken. Pelita zal gaan verhuizen naar het terrein van Centrum ’45 in Oegstgeest. Juridisch blijft Pelita een zelfstandige organisatie.

Verzocht wordt om met dit alles prudent om te gaan en getracht wordt om de doelgroep zo rustig mogelijk te houden. In ieder geval geen paniek te zaaien.

COVVS-Congres

Volgend jaar maart zal door het Centraal Overlegorgaan Vervolgings- en Verzetsslachtoffers) een congres worden georganiseerd. Het is de bedoeling dat er geen verschil wordt gemaakt tussen de Wereldoorlog in Europa en in Azie. De titel zal worden ‘1 WO 2’.

Stichting Herdenking 15 augustus, Pelita en Het IP participeren in de organisatie.

De Stille Tocht

De Stille Tocht die op 19 maart 2013 werd gehouden in Den Haag, is waardig verlopen. Veel waardering was er voor de inzet van de Politie die de tocht begeleidde. De aanwezigheid van de “Keep Them Rolling” sprak zeker aan, wat niet zo gek is omdat de oude legervoertuigen toch doen denken aan de situaties die ook in Indië zich afspeelden.

Na afloop van de Stille Tocht en de Petitie overhandiging is gesproken met de Vaste Kamer Commissie van VWS en is de Indische Kwestie weer op de agenda gezet. Nadat Staatssecretaris Van Rijn zijn mening per brief aan de Kamer heeft laten weten zal er een Algemeen Overleg worden gehouden.

De Indische Gemeenschap vraagt aan de regering in de eerste plaats om erkenning en daarna om excuses met een daarbij horende compensatie. Deze compensatie staat los van de uitkeringen zoals WUV en WUBO en mogen ook niet van invloed zijn op zaken zoals bijvoorbeeld huurcompensatie.

Beleid van het IP

Voorgesteld wordt om voor de diverse onderwerpen zoals ouderenzorg, educatie, cultuur, herdenken, bijvoorbeeld de kwestie  IHC in Bronbeek (Ministeries van Def. en VWS) en de Indische Kwestie bepaalde personen aan te wijzen die het voortouw nemen. Een voorbeeld is het monument in Roermond, waar de herdenking van de burgerslachtoffers uit de Bersiap worden herdacht. Het monument is aan herstel toe en de organisatie van de herdenking moet weer worden opgepakt.

Benoeming van Peggy Stein als lid van het DB

Peggy Stein is deskundig op het gebied van marketing, communicatie en advertising. Wanneer er meer communicatie is vormen de diverse groepen elkaars complement en is er een hoger rendement te halen. Unaniem wordt besloten dat Peggy als adviseur deel gaat uitmaken van Het IP.

Mededelingen van de aangesloten participanten.

INOG

De voorzitter van INOG, Barry Roggeveen, zich heeft terug getrokken als voorzitter. Hij blijft wel werkzaam bij de INOG. Er is inmiddels een nieuwe voorzitter aangesteld.

Petitie Behoud het Tropenmuseum

Op petitie.nl is een actie gestart om het Tropenmuseum te behouden. Als individu kan men deze Petitie steunen. Daarbij wordt verder gesteld dat wij ook als IP deze petitie zullen ondertekenden. Inmiddels is het gevaar geweken vanwege fusie met andere instellingen.

St. Verfilming Japanse Bezetting 1942-1945

De film over de Buitenkampers gaat binnenkort in 15 tot 25 bioscopen draaien. De film zal op 19 september 2013 in Utrecht op het Film festival in première gaan. Daarna zal deze ook op TV te zien zijn waarschijnlijk rondom 15 augustus 2014. Een eerste Viewing heeft inmiddels  plaatsgevonden en wordt als positief ervaren.

Budi Santoso

Ted Hielckert heeft een prijs gewonnen voor een idee over invulling aan een dag voor de veteranen. Voorgesteld is om een vrijmarkt te organiseren alwaar men contacten kan maken. Zo zal er op 6 oktober 2013 een infomarkt worden georganiseerd in Zwolle met daarbij een programma in de Schouwburg De Fundatie waarbij diverse filmvoorstellingen in het museum zijn te zien.

St. Japanse Ereschulden

Gewezen wordt op de vele op handen zijnde onderhandelingen over vrijhandelsverdragen met Aziatische landen. Hierbij speelt Amerika een grote rol. Aandacht wordt gevraagd of men daarbij wil letten op het mogelijke lobbyen voor de handelsverdrag met Japan maar dat daar eerst nog een morele schuld mee is te vereffenen.

NICC

Hans Vogelsang deelt mee dat het NICC graag over e-mail adressen wenst te beschikken van de contactpersonen van de aangesloten organisaties, zodat het recht heeft om voort te bestaan. Op een formulier kan men het e-mail adres kenbaar maken.

St.Halin

Op 4 juli 2013 zal de voorzitter IP met Halin, het echtpaar Sellier en Max maakt mogelijk gesproken worden over de situatie dat er nu verschillende organisaties met het zelfde doel bezig zijn.

Website IP

Voorgesteld wordt om de website aan te passen en daarbij een Facebook verbinding te maken.

Het up-daten van de website heeft onze aandacht.

1 reactie op “Nieuwsbrief Indisch Platform juni 2013

 1. 11 juli 2013 om 23:03

  Beste IP mensen,

  Van uit California het volgende.
  Vooral in Zuid California leven ongeveer 100.000 Indo’s, waarvan velen ook afhankelijk zijn van diverse Nederlandse uitkeringen.
  Mijn advies aan u om vooral de Amarindo’s vooral niet te vergeten en ons allemaal er in te betrekken.

  R. Geenen
  634 E Ghent St.
  Glendora, CA 91740-5226
  California, USA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: