Indisch Platform: Communicatiebericht najaar 2012

Mededelingen van de aangesloten organisaties

BEGO

Er zijn plannen om voor de organisatie van de Herdenking van de Zeetransporten een aparte stichting op te richten. De BEGO blijft zelf ook bestaan.

Stichting Japanse Ereschulden: Jan van Wagtendonk

–      Op 14 augustus is op een bijzondere wijze het Papieren Herdenkingsmonument aangeboden aan de voorzitters van de Eerste en Tweede kamer.

–      In Genève is de voorbereidende vergadering van de UPR bijgewoond. Hierbij is kennis gemaakt met 7 Japanse NGO’s, Ter sprake is gekomen dat 50% van de Japanse bevolking van mening is dat Japan iets moet doen aan het rechtzetten van haar verleden.

–      Tijdens de demonstratie op de tweede dinsdag in september heeft de Japanse ambassadeur te kennen gegeven dat hij binnenkort zal vertrekken. Dit is spijtig omdat net een goede relatie met hem werd opgebouwd.

Stichting Budi Santoso: Ted Hielckert

Op 15 augustus is door Budi Santoso  in Zwolle de herdenking georganiseerd, die werd bijgewoond door ongeveer 300 personen. Veel mensen zijn niet meer goed in staat om naar Den Haag te reizen en bovendien is dat een kostbare aangelegenheid. Daardoor wordt een regionale herdenking van groter belang. Opa’s en oma’s dragen de geschiedenis op deze wijze over op de volgende generaties.

Naleven Vlaginstructie voor 15 augustus

Wat betreft de vlaginstructie op 15 augustus wordt opgemerkt dat in Zeist dit jaar de vlag van het politie bureau niet was uitgestoken. Naar binnengaand, met de vraag waarom er geen vlag uithing, en verzocht werd om de vlaginstructie na te leven, werd dit prompt gedaan.

In Apeldoorn werd wel veel gevlagd, maar men moest veelal de reden waarom verklaren. Ook in de plaatselijke media werd er aandacht aan geschonken. In Bilthoven is wel gevlagd en ook in de regionale bladen was hiervoor aandacht. Wat betreft het vlaggen wordt voorgesteld dat de organisaties ook zelf de gemeenten kunnen benaderen om hen te herinneren aan de vlaginstructie.

Voorzitterswisseling per 1 januari 2013 en beleid van het IP

Tijdens de vorige vergadering van het Algemeen Bestuur op 13 juni 2012  is gesproken over Silfraire Delhaye als beoogd opvolger van onze huidige voorzitter, Herman Bussemaker. Het AB van het IP moet hiermee wel akkoord kunnen gaan, waarbij rekening gehouden moet worden met mogelijk bestaande gevoeligheden. Door  Silfraire is nu een CV opgesteld. Op de vergadering van het AB op 19 september spraken de aangesloten organisaties hun respect uit voor de transparante en heldere procedure, die hierbij gevolgd is.

Silfraire is mede bereid om deze functie op zich te nemen, omdat  Herman Bussemaker toe heeft gezegd om adviseur te worden van DB/AB. Silfraire heeft al te kennen gegeven op de Ledenvergadering van april jl. het voorzitterschap  van de Vereniging JIN neer te leggen, zodat hij onafhankelijk kan zijn als IP-voorzitter)

Wat betreft zijn motivatie merkt hij het volgende op.

Al eerder heeft Silfraire zijn gedachten geuit over een IP nieuwe stijl.

In de afgelopen twee jaar is vrijwel alleen gesproken over de Indische Kwestie. Mogelijk zou het IP wel wat ambitieuzer kunnen zijn. Wil men het Indische gedachtengoed doorgeven aan de volgende generaties? Is er dan niet een charmeoffensief nodig om het imago van het IP op te vijzelen? Ook de organisaties moeten zelf meer doen om hun invloed kenbaar te maken.

Het IP streeft naar een zo groot mogelijke onafhankelijkheid van subsidie, maar men moet wel als aanspreekpunt voor de regering kunnen functioneren. Is het IP wel op haar plaats bij het Ministerie van VWS of  moet het vallen onder een ander ministerie? Het IP is meer dan de groep oorlogsgetroffenen. De 2de en 3de generatie wordt steeds belangrijker en moet een rol krijgen. Zij zijn belangrijke voor het behoud van de cultuur en de geschiedenis.

Te veel nadruk wordt gelegd op de wandaden door de Nederlanders gepleegd na de oorlog in Indonesië te weinig aandacht voor de lotgevallen van de totoks aldaar in die periode. De documentaire van Pia van Der Molen (op 12 en 19  augustus 2012 uitgezonden) was heftig, maar er wordt niet meer over gesproken. Er blijkt onvoldoende kennis aanwezig te zijn bij de media.

In ieder geval is men het er over eens, dat door subsidie van Nederlandse overheid aan het IP  er erkenning wordt gegeven aan de Indische Gemeenschap.

In Hengelo wordt op dit moment de tentoonstelling ‘Onze jongens in Indonesië’ gehouden. De tentoonstelling is al twee maal verlengd wegens grote belangstelling. Jongeren weten niets over deze periode uit de vaderlandse geschiedenis en de ouderen willen er niet over praten.

Dit verschijnsel is al jaren aan de orde gesteld en hoewel er wordt beloofd dat er meer aandacht zal komen in het  geschiedenisonderwijs, gebeurt er niets. Vanuit de kant van de Indische gemeenschap wordt het tijd om het schaamtegevoel opzij te zetten.

Het wordt steeds duidelijker dat we eigenlijk niet meer over generaties moeten spreken maar de groep als geheel dienen te beschouwen.

Politieke situatie voor en na de verkiezingen

Verschillende IP-leden hebben zich beijverd om in de aanloop naar de verkiezingen op plaatselijke verkiezingsbijeenkomsten aandacht te vragen voor de Indische zaken.

Gebleken is dat Pieter Omtzigt (CDA) die zich steeds positief heeft uitgelaten over het oplossen van de Indische Kwestie met voorkeur stemmen toch in de Tweede Kamer is gekomen.  Helaas zijn door de stemmenverhoudingen nu ook een aantal parlementsleden ons ontvallen, zoals Linda Voortman (GL) die net niet in de Kamer is gekomen, en Willy Dille (PVV). Dhr Jesse Klaver (GL) is wel in de Kamer gekomen op de 4de plaats. Angelien Eysink (PvdA) is ook sterk betrokken bij de Indische Kwestie. Mei Li Vos (Pvda) is opnieuw in de Tweede Kamer gekomen en heeft evenals Jesse Klaver een Indische achtergrond.  Jetta Klijnsma (PvdA) komt op voor minderheden en voelt zich betrokken. Dan is er natuurlijk ook Pia Dijkstra (D66). Die de motie op 30 juni heeft ingediend. Meerdere Kamerleden blijken een Indische achtergrond te hebben.

Het werk dat de delegatie heeft gedaan richting de leden van de Tweede Kamer is niet voor niets geweest.

6 Petitie

Half september zijn er 4.170 digitale ondertekeningen binnengekomen en ongeveer 2.000 schriftelijke. Geprobeerd zal worden om 10.000 handtekeningen bij elkaar te krijgen voordat men de petitie zal aanbieden.

8 Actiepunten en Publiciteit Indisch Platform

Er zijn diverse, met name geschiedkundige aspecten waaraan het IP meer publiciteit zou kunnen geven. De organisaties zijn autonoom en doen wat zij in hun statuten hebben staan. Het IP springt bij wanneer de organisaties er zelf niet meer uitkomen.

Voorbeelden uit het verleden zijn: De Indische Leerstoel. Zij heeft de ontwikkelingen op dit gebied helaas niet verder gevolgd. De bedden in verzorgingshuizen. Mede door tussenkomst van het IP zijn er 100 bedden voor mensen uit Indië in de verzorgingshuizen gereserveerd, maar helaas wordt de regeling niet altijd goed uitgevoerd. Tot de taak van het IP behoort ook het volgen van de zaken waarvoor zij zich heeft ingezet. Dit is wel het geval met de vlaginstructie, maar zou ook moeten gelden voor andere onderwerpen.

Bronvermelding

Te pas en te onpas wordt gebruik gemaakt en de foto’s van BEGO zonder bronvermelding. De originele foto’s zijn indertijd geschonken door Lady Mountbatten aan de BEGO. Opgemerkt wordt dat de foto’s indertijd aan het Museon zijn getoond met de vraag of men interesse had. Helaas is hier geen goede afspraak gemaakt en zijn de foto’s nu ook bij het Museon te verkrijgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: