Indisch Museum Breda

Locatie: Joseph Poelaertstraat 1, 4827 EL Breda

Het Indisch Museum – selamanya di dalam hatiku – is een plek waar het Indisch Cultureel Erfgoed bewaard en gevonden kan worden. Een plek waar de geschiedenis van Nederlands-Indië in wordt verteld en doorgegeven. Steeds meer mensen – niet alleen met Indische voorouders – zijn geïnteresseerd in Indisch cultureel erfgoed. Immers meer begrijpen van het verleden geeft houvast in het heden en geeft richting aan de toekomst.

Doel van Indisch Museum in Breda is:

  • Collectie behouden en beschermen
  • Ontmoeting bezoekers faciliteren
  • Individuele verhalen vastleggen
  • Erfgoededucatie bieden (volwassenen, jongeren, kinderen)

Hiermee streeft het Indisch Museum ernaar om te voldoen aan de criteria, die worden gesteld aan een erfgoedmuseum, namelijk verzamelen, bewaren, onderzoeken en ontsluiten.

Bij de opening op 17 maart 2018 beschikt het Indisch Museum Breda over een kleine collectie van geschonken en in bruikleen afgestane voorwerpen. De omschrijving van deze objecten wordt vanaf deze datum gestart en de catalogus is dus in opbouw. Iedere bezoeker die iets kan zeggen over de omschrijving van een voorwerp wordt uitgenodigd om dit door te geven aan één van onze gastheren of gastvrouwen van het Indisch Museum. Men kan daarover ook een e-mail sturen aan indischmuseum@arjati.nl

Naast de voorwerpen heeft het Indisch Museum een bibliotheek. Boeken worden niet uitgeleend, omdat het een ‘erfgoedbibliotheek’ is.

Openingstijden

Dinsdag tot en met  vrijdag van 11.00 uur tot 16.00 uur.  De toegang is gratis.

Op niet genoemde dagen en tijden is het ook mogelijk om het museum te bezoeken of een rondleiding te krijgen. U kunt hiervoor een afspraak maken met Ellen van Nispen via e-mail indischmuseum@arjati.nl  Ellen beheert het secretariaat en zorgt ervoor dat alles in de puntjes geregeld is.

Ook kan op afspraak een studieruimte beschikbaar worden gesteld, zodat men rustig kan werken met de boeken uit onze bibliotheek. Voor het reserveren van deze ruimte dient u ook een mail te sturen aan bovengenoemd mailadres.

Het Indisch Museum in de media

Zaterdag 7 december 2017: Het Indisch Museum opent haar deuren

Zaterdag 17 maart 2018: Officiële opening en naamsonthulling

Zondag 1 april 2018: Interview bij Grensgeluiden met Magda Wallenburg, voorzitter Stichting Arjati

Een aantal gastvrouwen en gastheren van het Indisch Museum