Indisch Museum Breda

 Let op: Het Indisch Museum is in de maand augustus gesloten.
Met uitzondering voor bezoekers die reserveren via 06-28546890.

Indisch Museum, selamanya di dalam hatiku

Locatie: Joseph Poelaertstraat 1, 4827 EL Breda

De toegang is gratis.

Openingstijden 

De reguliere openingstijden van het Indisch Museum zijn van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00-15.30 uur.

Kunt u niet opgenoemde dagen en tijden neemt u dan contact op met het secretariaat van het Indisch Museum om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Ook kunt u een reservering maken voor een bezoek of een rondleiding aan het Indisch Museum. Dit kan in de ochtenden of op een zaterdag of zondag de gehele dag. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Indisch Museum.

Contactgegevens

Wilt u meer informatie over het Indisch Museum of wilt u een reservering maken, neemt u dan contact op met het secretariaat Indisch Museum via email: indischmuseum@arjati.nl

Of  telefonisch en via whatsapp: secretariaat Indisch Museum Ellen van Nispen: 06-28546890.

Indisch Museum als erfgoedmuseum

Het Indisch Museum is een plek waar het Indisch Cultureel Erfgoed bewaard en gevonden kan worden. Een plek waar de geschiedenis van Nederlands-Indië in wordt verteld en doorgegeven. Steeds meer mensen – niet alleen met Indische voorouders – zijn geïnteresseerd in Indisch cultureel erfgoed. Immers meer begrijpen van het verleden geeft houvast in het heden en geeft richting aan de toekomst.

Doel van Indisch Museum in Breda is:

  • Collectie behouden en beschermen
  • Ontmoeting bezoekers faciliteren
  • Individuele verhalen vastleggen
  • Erfgoededucatie bieden (volwassenen, jongeren, kinderen)

Hiermee streeft het Indisch Museum ernaar om te voldoen aan de criteria, die worden gesteld aan een erfgoedmuseum, namelijk verzamelen, bewaren, onderzoeken en ontsluiten.

Bij de opening op 17 maart 2018 beschikt het Indisch Museum Breda over een kleine collectie van geschonken en in bruikleen afgestane voorwerpen. De omschrijving van deze objecten wordt vanaf deze datum gestart en de catalogus is dus in opbouw. Iedere bezoeker die iets kan zeggen over de omschrijving van een voorwerp wordt uitgenodigd om dit door te geven aan één van onze gastheren of gastvrouwen van het Indisch Museum. Men kan daarover ook een e-mail sturen aan indischmuseum@arjati.nl

Naast de voorwerpen heeft het Indisch Museum een bibliotheek. Boeken worden niet uitgeleend, omdat het een ‘erfgoedbibliotheek’ is.

Het Indisch Museum in de media

Zaterdag 7 december 2017: Het Indisch Museum opent haar deuren

Zaterdag 17 maart 2018: Officiële opening en naamsonthulling

Zondag 1 april 2018: Interview bij Grensgeluiden met Magda Wallenburg, voorzitter Stichting Arjati

Een aantal gastvrouwen en gastheren van het Indisch Museum