Indisch Museum Breda

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN WEGENS COVID-19

Met reservering tussen 11.00 uur – 13.00 uur. 

Met reservering tussen 13.30 uur – 15.30 uur.

U kunt reserveren via email: indischmuseum@arjati.nl Of  telefonisch en via whatsapp: secretariaat Indisch Museum Ellen van Nispen: 06-28546890.

Het Indisch Museum volgt de regels en de aanbevelingen van het RIVM, zowel voor uw en onze gezondheid. Wij vragen uw begrip daarvoor.

Indisch Museum, selamanya di dalam hatiku

Locatie: Joseph Poelaertstraat 1, 4827 EL Breda

Het Indisch Museum is een plek waar het Indisch Cultureel Erfgoed bewaard en gevonden kan worden. Een plek waar de geschiedenis van Nederlands-Indië in wordt verteld en doorgegeven. Steeds meer mensen – niet alleen met Indische voorouders – zijn geïnteresseerd in Indisch cultureel erfgoed. Immers meer begrijpen van het verleden geeft houvast in het heden en geeft richting aan de toekomst.

Doel van Indisch Museum in Breda is:

  • Collectie behouden en beschermen
  • Ontmoeting bezoekers faciliteren
  • Individuele verhalen vastleggen
  • Erfgoededucatie bieden (volwassenen, jongeren, kinderen)

Hiermee streeft het Indisch Museum ernaar om te voldoen aan de criteria, die worden gesteld aan een erfgoedmuseum, namelijk verzamelen, bewaren, onderzoeken en ontsluiten.

Bij de opening op 17 maart 2018 beschikt het Indisch Museum Breda over een kleine collectie van geschonken en in bruikleen afgestane voorwerpen. De omschrijving van deze objecten wordt vanaf deze datum gestart en de catalogus is dus in opbouw. Iedere bezoeker die iets kan zeggen over de omschrijving van een voorwerp wordt uitgenodigd om dit door te geven aan één van onze gastheren of gastvrouwen van het Indisch Museum. Men kan daarover ook een e-mail sturen aan indischmuseum@arjati.nl

Naast de voorwerpen heeft het Indisch Museum een bibliotheek. Boeken worden niet uitgeleend, omdat het een ‘erfgoedbibliotheek’ is.

Openingstijden (zie berichtgeving COIVD-19) 

De reguliere openingstijden zijn van dinsdag tot en met vrijdag van 11.00-16.00 uur. Op afspraak ook eventueel op zaterdag en zondag van 11.00-13.00 uur.

Kunt u niet opgenoemde dagen en tijden neemt u dan contact op met het secretariaat van het Indisch Museum om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

De toegang is gratis.

Het Indisch Museum in de media

Zaterdag 7 december 2017: Het Indisch Museum opent haar deuren

Zaterdag 17 maart 2018: Officiële opening en naamsonthulling

Zondag 1 april 2018: Interview bij Grensgeluiden met Magda Wallenburg, voorzitter Stichting Arjati

Een aantal gastvrouwen en gastheren van het Indisch Museum