Financieel ondersteunen

Stichting Arjati is afhankelijk van subsidies, donaties en sponsoring.
Naast onze vaste donateurs Stichting Raffy-Leystroom en Gemeente Breda ontvangen wij jaarlijks bijdragen van verschillende vaak niet bij naam bekende personen.

Wilt u Stichting Arjati ook financieel ondersteunen? Uw gift is van harte welkom. Is uw bijdrage bedoeld voor een specifieke activiteit, bijvoorbeeld de Indië herdenking op 15 augustus in Breda, vermeldt dit dan bij uw overschrijving.  Wij zorgen dan dat uw bijdrage daaraan besteed wordt.

U kunt uw bijdrage storten op bankrekeningnummer NL82RABO0134668723 ten name van Stichting Arjati in Breda.

Stichting Arjati staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20154089. Het daarbij behorende RSIN nummer is 820768248.

Stichting Arjati is sinds 1 januari 2019 in het bezit van de culturele ANBI-status. Dit geeft de schenker financiële belastingvoordelen. Meer hierover kunt u lezen op onze pagina ANBI-status.