ANBI-status

ANBI

Stichting Arjati is een culturele instelling, die minstens voor 90% actief is op cultureel gebied. Het gaat hierbij met name om activiteiten die te maken hebben met erfgoed. Dit maakt het mogelijk dat Stichting Arjati per 1 januari 2019 in het bezit is van de culturele ANBI-status.

Wat betekent een ANBI-status?

Er zijn twee soorten giften: gewone giften en periodieke giften. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en Stichting Arjati de gift vastleggen in een overeenkomst. Dit kan zonder tussenkomst van de notaris door een door de Belastingdienst speciaal beschikbaar gesteld formulier in te vullen.

Stichting Arjati is over de ontvangen (periodieke) giften geen schenkingsbelasting verschuldigd. Wanneer de schenking geschiedt in de vorm van een erfenis of legaat, dan is Stichting Arjati eveneens vrijgesteld van erfbelasting.

Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Uitgebreide informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Relevante gegevens

  1. Statutaire naam: Stichting Arjati
  2. Anbi-status toegekend per 1 januari 2019
  3. Kamer van Koophandel nummer: 201.540.89
  4. Fiscaal nummer (RSIN): 820768248
  5. Bestuurssamenstelling: Er is sprake van een onbezoldigd bestuur. Meer informatie klik hier.
  6. Beloningsbeleid: Stichting Arjati voert geen beloningsbeleid uit.
  7. Algemene doelstelling: Voor de algemene doelstelling klik hier.

Verantwoording